Çalışanların vergi tepkisi

Vergi konusundaki taleplerini kitlesel düzeyde kamuoyunun gündemine taşımak bir basın açıklaması yapan Demir Yolu Sendikası Malatya Şube Başkanı Hikmet Kazgan, taleplerinin ve beklentilerinin vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılması olduğunu söyledi.

Çalışanların vergi tepkisi

Vergi konusundaki taleplerini kitlesel düzeyde kamuoyunun gündemine taşımak bir basın açıklaması yapan Demir Yolu Sendikası Malatya Şube Başkanı Hikmet Kazgan, taleplerinin ve beklentilerinin vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılması olduğunu söyledi.

Çalışanların vergi tepkisi
07 Kasım 2019 - 09:31

Türkiye İşçi Sendikaları vergi konusundaki taleplerini kitlesel düzeyde kamuoyunun gündemine taşımak için 81 ilde imza kampanyası başlattı. Dün Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da bu konuyla alakalı basın açıklaması gerçekleştirildi. Malatya Gar önünde düzenlenen ve bazı sendika temsilcilerinin de destek verdiği basın açıklamasını Türkiye İşletmeleri adına Demiryolu Sendikası Malatya Şube Başkanı Hikmet Kazgan yaptı.

Türkiye'de gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri elde edenlerin oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Kazgan, ücretli çalışanlar üzerinde hem de dolaylı olarak mal ve hizmet alımında yapılan atamalardan kaynaklanan vergi yükünün bulunduğunu söyledi.

VERGİSİ HASILATININ ÖNEMLİ BİR KISMINI OLUŞTURUYOR

“Anayasamızın vergi ödevi başlıklı 73'üncü maddesinde ‘Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür' ifadesi yer almaktadır” diyen Başkan Kazgan, “Bu düzenlemeden amaçlanan herkesin kamu harcamalarını finanse etmek üzere vergi ödemekle yükümlülüğü olduğu, ancak bu ödemenin herkesin mali gücüne göre olması gerektiğidir. Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret geliri eldenler oluşturuyor. Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler gelir vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler üzerindeki ağır bir vergi baskı bulunuyor, işçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşına göre geçen sürede giderek geriliyor, ücretli çalışanların net ücreti bir yandan enflasyon nedeniyle salın alma gücünü kaybetmesiyle, diğer yandan arlan vergi oranı nedeniyle azalıyor” şeklinde konuştu.

SOSYAL ADALETLE BAĞDAŞMIYOR

TBMM'ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifinin emekçilerin beklentilerini karşılamadığını dile getiren Başkan Kazgan, “Ortalama aylık brüt ücreti 4 bin 500 TL olan bir işçi, ocak ayında 3 bin 409 TL net ücret alırken, haziran ayında net ücreti 191 TL daha azalarak 5 bin 218 TL’ye düşüyor. Temmuz ayında ücreti yüzde 4 oranında artsa bile yılsonunda 349 TL eksilerek 3 bin 60 TL'ye geriliyor. Bu vergi düzeni adil değildir. Hakka ve hukuka uygun değildir. Anayasanın ilgili maddesiyle bağdaşmayan bu anlayış sürdürülebilir değildir. TBMM'ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa teklifi emekçilerin beklentilerini karşılamıyor, vergi adaletsizliğini ortadan kaldırmıyor, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullara ve sosyal beklentilere cevap getirmiyor. Bu teklifte, ücretliler lehine olan ayrım ilkesinden vazgeçilerek, vergi tarifesinin teke indirilmesi ve çalışanların üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarifesine uygulanan Vergi oranının yüzde 20'den yüzde 27'ye yükseltilmesi sosyal adaletle bağdaşmıyor” diye konuştu.

KONFEDERASYONUMUZ TARAFINDAN OLUMLU KARŞILANACAKTIR

Türk-İş olarak taleplerini açıklayan Başkan Kazgan, “Oysa dar ve sabit gelirli geniş kesimlerin beklentisi, çağdaş ve adil bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır. Türkiye'de uygulanmakta olan tüm vergi kanunlarında öncelik 'Vergi adaleti’ sağlanması olmalıdır. Bu yönde atılan adımlar Konfederasyonumuz tarafından olumlu karşılanacaktır. Ancak doğrudan ve dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi olan işçileri, işverenler ile aynı oranlarda vergilendirmek haksızlıktır ve adaletsizliktir. Türkiye'de vergi alanında yapılacak bir ‘reform’ ancak ücretliler aleyhine var olan bu adaletsiz yapının değiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Öncelikle emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve verginin geniş kitlelere adil bir şekilde yansımasın sağlanması gerekmektedir. O nedenle, gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Talebimiz ve beklentimiz vergide sağlanacak düzenlemelerin, ücretli çalışanlar aleyhine olan haksız ve adaletsiz durumu ortadan kaldırması ve emekçiler lehine iyileştirme yapılmasıdır. Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalıdır. Türk-İş olarak, bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son verilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi. (BUSABAH gazetesi-MUTLU SARIGÜL)

HABER MALATYADAN

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum